Poniedziałek, 06.07.2020, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Konkurs - zlot foodtrucków w Sochaczewie

 • 16.05.2016, 13:06 (aktualizacja 17.05.2016 15:51)
Konkurs - zlot foodtrucków w Sochaczewie
Już w najbliższy weekend 20-22 maja w Sochaczewie odbędzie festiwal food trucków. Od organizatora festiwalu mamy dla Was specjalny bonus – kupony na 5 pysznych langoshy do wykorzystania w czasie zlotu!

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs - zlot food trucków w Sochaczewie"

I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Tipmedia Sp. z. o. o z siedzibą w Lublinie zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w komentarzu pod konkursowym postem udzieli odpowiedzi na konkursowe pytanie.

3. Zwycięzcami Konkursu,  będzie 5 osób,  wybranych przez Jury Konkursu.

4. Nagrodą w Konkursie jest 5 langoshy do odebrania w czasie  festiwalu food trucków w weekend 20-22 maja 2016 roku w Sochaczewie. Jedna osoba otrzyma kupon na 1 langosh.

5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Lubish Langosh.

​II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.05.2016 o godz. 14.00 i kończy się 19 maja 2016 roku o godz. 15:00.

 2. Konkurs prowadzony jest na:facebook.com/wypoczynekizdrowie. Każdy Uczestnik musi być fanem Wypoczynek i zdrowie na Facebooku.
   
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym krótkiej odpowiedzi na pytanie "Dlaczego warto wybrać się na "I Zlot Lubish Food Truck w Sochaczewie".
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż Uczestnik:

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

 2. Organizator ogłosi wyniki konkursu w dniu zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/wypoczynekizdrowie

 3. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o sposobie przekazania nagrody.

 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.

 5. Nagrodę w konkursie otrzyma 5 uczestników.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.

 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.

 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 6. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie przy realizacji Konkursu.

 7. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach: a. pola eksploatacji: Internet, b. terytorium: bez ograniczeń

 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze.

 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Podziel się:
Oceń:

Zobacz także