Poniedziałek, 06.07.2020, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Konkurs - wygraj 3 miesięczne członkostwo w wybranym klubie HOLMES PLACE

 • Wypoczynek i zdrowie
Konkurs - wygraj 3 miesięczne członkostwo w wybranym klubie HOLMES PLACE
Chcesz być fit? Wejdź na profil facebook.com/wypoczynekizdrowie. Weź udział w konkursie i zdobądź 3-miesięczne członkostwo w wybranym klubie Holmes Place w Warszawie!

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj 3 miesięczne członkostwo w wybranym klubie HOLMES PLACE"

I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Tipmedia Sp. z. o. o z siedzibą w Lublinie zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w komentarzu pod konkursowym postem udostępni hasło ""Zaczynam trenować w Holmes Place" i oznaczy co najmniej trójkę znajomych.

3. Zwycięzcą Konkursu,  będzie 1 osoba, wybrana przez Jury Konkursu.

4. Nagrodą w Konkursie jest  3-miesięczne członkostwo w wybranym klubie Holmes place w Warszawie.

5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Holmes Place.

​II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2016 o godz. 20.30 i kończy się 15.04. 2016 roku o godz. 10:00.

 2. Konkurs prowadzony jest na: facebook.com/wypoczynekizdrowie. Każdy Uczestnik musi być fanem Wypoczynek i zdrowie na Facebooku.
   
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym  frazy frazy:  "Zaczynam trenować w Holmes Place" i oznaczenie trójki znajomych.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż Uczestnik:

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

 2. Organizator ogłosi wyniki konkursu w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/wypoczynekizdrowie

 3. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o sposobie przekazania nagrody.

 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.

 5. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 uczestnik.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.

 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.

 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 6. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie przy realizacji Konkursu.

 7. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach: a. pola eksploatacji: Internet, b. terytorium: bez ograniczeń

 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

V. NAGRODA

1. 3 miesięczne członkostwo w wybranym klubie HOLMES PLACE w Warszawie. WARUNEK: do 30 kwietnia zwycięzca musi pojawić się w wybranym klubie i aktywować członkostwo!

 1. Holmes Place Premium Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63
 2. Holmes Place Premium Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79
 3. Holmes Place Premium Hotel Regent, ul. Belwederska 23
 4. Holmes Place Fitness C.H. Skorosze, ul. Gen. Sławoja-Składkowskiego 4

2. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Wypoczynek i zdrowie
Podziel się:
Oceń:
TAGI:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Zobacz także