Poniedziałek, 16.09.2019, imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Konkurs

Konkurs
Wygraj weekend na stoku!

REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ WEEKEND NA STOKU"

 I. DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Tipmedia Sp. z. o. o z siedzibą w Lublinie zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” jest osoba, której zdjęcie zostanie wybrane jako najlepsze przez Jury Konkursu.
4. Nagroda w Konkursie to weekend dla 2 osób w Ośrodku Parchatka.
5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Stok Narciarski Parchatka.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.11.2015 o godz. 16.00 i kończy się 16 grudnia 2015 roku o godz. 11:00.
 2. Każdy Uczestnik musi być fanem Wypoczynek i zdrowie na Facebooku: https://www.facebook.com/wypoczynekizdrowie
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udostępnienie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia o tematyce zimowej.
 4.  Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Zgłoszenieprac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
  - jest autorem/autorką załączonych zdjęć
  - przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
  - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
 7. Po terminie nadsyłania zgłoszeń prace zostaną poddane ocenie Jury. Organizator ogłosi wyniki konkursu w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u na Facebooku:  https://www.facebook.com/wypoczynekizdrowie
 8. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o sposobie przekazania nagrody.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.
 10. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 uczestnik.
 11. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie przy realizacji Konkursu.
 7. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi  licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach: a. pola eksploatacji: Internet, b. terytorium: bez ograniczeń
 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

V. Nagroda

 1. Nagroda w konkursie obejmuje następujące świadczenia dla 2 osób:
 • Zakwaterowanie i wyżywienie: KARCZMA PARCHATKA
 • KARNET: STOK NARCIARSKI PARCHATKA

         Piątek
         Przyjazd i zakwaterowanie od godziny 15.00.
         Kolacja.
         karnet narciarski ważny od godziny 15.00

        Sobota:
        Śniadanie
        Obiad
        Kolacja
        Karnet oraz sprzęt  do jazdy na stoku na cały dzień.

       Niedziela:
       Śniadanie
       Karnet i sprzęt do jazdy na stoku do godziny 12.00
       Doba hotelowa do godziny  12.00.

2. WARUNKI:

Ze względu na duże zainteresowanie pokojami w sezonie zimowym oraz na istniejące już rezerwacje prosimy o zgłoszenie swojego pobytu min. 2 tygodnie wcześniej. Pakiet do wykorzystania do końca marca 2015 roku. Organizator nie gwarantuje dostępności pakietu w wybranym terminie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
Podziel się:
Oceń:
TAGI:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Zobacz także